Damper Top S, Mx

€ 44,00
Met de Big Green Egg damper top kunt u nu snel en gemakkelijk de kolen in uw egg doven.

Registreer jouw product!

Enkel door registratie hebt u recht op de extra 'limited liability warranty' naast de 2-jaar productgarantie op schade aan de keramiek.

naar registratieformulier