The Perfect Pizza Pack Promo

€ 124,00

Deze fantastische zomerpromotie omvat enkele geliefde accessoires, speciaal samengesteld om te kunnen genieten van de beste pizza's op je Big Green Egg. 

  • Aluminium Pizza Peel
  • EGGmitt glove
  • Compact Pizza Cutter

Nog geen Baking Stone? Vergeet deze niet toe te voegen om de pizza ervaring perfect te maken! 

Registreer jouw product!

Enkel door registratie hebt u recht op de extra 'limited liability warranty' naast de 2-jaar productgarantie op schade aan de keramiek.

naar registratieformulier